Nu är vi mitt i den stora fågelräkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten”. Den genomförs i år för 16:e gången och handlar om att räkna alla fåglar som besöker landets fågelbord och andra fågelmatningar. De senaste åren har ca 20 000 svenska hushåll deltagit i räkningen och rapporterat sina resultat. Det stora antalet till trots, utgör dessa 20 000 bara en liten del av alla de svenska hushåll som matar fåglar varje vinter. Fågelmatning är en folkrörelse och betyder mycket även för oss själva. Fåglarna skänker liv och rörelse åt annars mörka och kanske händelselösa vinterdagar.
Alla som har fågelmatningar uppmanas nu att försöka räkna de fåglar som besöker ”de dukade borden” under sista helgen i januari. Uppgifterna rapporteras sedan till BirdLife Sverige (Sveriges Ornitologiska Förening) där en sammanställning görs. Rapporteringen görs bäst via föreningens hemsida https://vinterfaglar.se, men det är också möjligt att rapportera via en gratis-app. Notera att rapporteringssidorna på internet och i appen öppnas först när räkningen startar – 29 januari.
Välkommen att besöka butiken på Norrgården för att fylla på med mer fågelmat!
Butiken är alltid öppen, precis som vanligt, och Coronarestriktionen ”Ett sällskap åt gången i butiken” fungerar utmärkt.

Pin It on Pinterest