Vilka fåglar föredrar vad?

Att servera en blandning av olika fröer ökar chanserna att få fler arter till sin trädgård.

Vildfågelfrö

Gråsparv, grönfink, bofink, bergfink, pilfink, gråsiska, grönsiska, järnsparv, steglits

Solrosfrö

Grönfink, domherre, talgoxe, stenknäck, nötväcka, pilfink, blåmes, steglits, entita, talltita.

Talgbollar

Blåmes, talgoxe, pilfink, alla hackspettar, nötskrika, skata, trädkrypare, rödhake, kungsfågel.

Havre

Gulsparv, gråsparv, duvor, domherre

Hampfrö

Grönfink, domherre, bofink, bergfink, gråsparv, pilfink, talgoxe, blåmes, entita, talltita, grönsiska

Jordnötter

De flesta mesar, nötväcka, siskor, pilfink, större hackspett

Vete

Grönfink, domherre, pilfink, blåmes, stenknäck, talgoxe, nötväcka, steglits, entita, talltita

Talgoxar på vintern

Norregårdens blogg

En blogg där du kan följa livet på Norregården, ett traditionellt lantbruk.

Pin It on Pinterest

Share This