Norregårdens miljöprofil

Modernt miljötänk präglar livet på gården.

Odling i Balans

Vi arbetar aktivt för att värna om omgivande miljö. Gården är en av pilotgårdarna i projektet ”Odling i Balans” – en organisation som arbetar för ett resurssnålt och miljöanpassat lantbruk.

Läs mer om Odling i Balans.

Lärkrutor

På en cirka 20 kvadratmeter stor ruta på fältet avstår vi från att så och ger därmed lärkorna möjlighet att komma ner till marken för att lättare hitta mat och skydd.
En praktisk start och landningsbana helt enkelt! (se bild ovan)

Biobädd – För att säkra handhavandet av kemiska växtskyddsmedel

En biobädd är en säker fyllnadsplats för sprutan. Den biologiska aktiviteten i biobädden förhindrar att eventuellt spill av växtskyddsmedel tränger vidare ner i marken och når brunnar och vattendrag.

Biobädd är en svensk uppfinning som fått gehör utomlands, världens första biobädd finns på Norregården!

Ecodrivning

Har genomgått utbildning för att köra på ett bränslesnålare sätt.

Autostyrning

Sedan våren 2016 kör vi med GPS. Att låta en GPS styra maskinerna leder till effektivare utnyttjande av maskinerna det vill säga maskinens fulla bredd utnyttjas optimalt, vilket leder till mindre miljöpåverkan.

Säker förvaring

Dieseltank, spillolja och miljöfarligt avfall förvaras på ett säkert sätt.

Oljeavskiljare

Eventuell olja som sköljs av maskinerna, när de tvättas, skiljs från spolvattnet och samlas upp i en oljeavskiljare. Oljan kan sedan lämnas till återvinning.

Återvinning av emballage

När vi packar våra produkter i kartong till återförsäljaren återanvänds i största möjliga mån gamla kartonger. Storsäckar av plast, som vi får hem bland annat utsäde i, lämnas till återvinning.

Forskning och utvecklingsverksamhet

Vi är ofta försöksvärdar för olika fältförsök som ingår i forskningsprojekt. Det kan handla om allt från kväveutnyttjande till pollinerande insekter.

Biologisk mångfald

Värnar om pollinerande- och nyttoinsekter.

Våra humlor och bin

Vi har ett gott samarbete med humlor och bin i vår närhet, vi arbetar aktivt för att gynna och bygga upp bi- och humlesamhälle i vårt odlingslandskap. Det blir en win-win situation – de pollinerar till oss och vi ger dem nektar, dessutom får vi honung som säljs i butiken på gården.

Vi söker ständigt nya lösningar för att ytterligare miljöanpassa vår verksamhet.

Talgoxar på vintern

Norregårdens blogg

En blogg där du kan följa livet på Norregården, ett traditionellt lantbruk.

Pin It on Pinterest

Share This