15 Lärkrutor i den nysådda veten.
Det innebär att vi stängt av såmaskinen bitvis för att skapa osådda fläckar på fältet – detta för att gynna Sånglärkorna som använder de osådda fläckarna att landa i och snabbt ta sig in i fältet för att söka föda.
Tack till alla som köpt en Lärkruta!

Pin It on Pinterest